Skrzat 21. Warszawska Gromada Zuchowa ,,SKRZAT''
Puszcza XXI Warszawska Drużyna Harcerek ,,Puszcza''
Żbiki 21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
Stare Żbiki 21. Warszawska Drużyna Wędrownicza ,,Stare Żbiki''
HKS 21. Harcerski Krąg Seniorów
Szczep
ZHP Szczep 21. Warszawskich Drużyn Harcerskich ,,Żar'' jest jednostką Związku Harcerstwa Polskiego działającą w Hufcu ZHP Warszawa-Ochota.
Komendantka Szczepu: phm. Marta Kosior, tel. +48504670169.
Szczep działa przy 14. LO im. S. Staszica oraz SP nr 88 oraz SP nr 227 na terenie dzielnic Ochota i Włochy.
Adres: Szczep 21. WDH ,,Żar'', Hufiec ZHP Wawa-Ochota, ul. Raszyńska 22a, 02-026 Warszawa
e-mail: szczep21wdh(at)gmail.com
Strona stworzona przez Michała Korcha, kontakt jw.